جوامع دینی در برخورد با مدرنیته چه رویکردهایی داشته اند.
67 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه فرهنگ اندیشه سال 83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی