سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی  
مدیر دفتر پژوهش  
1375/07/02 
1385/07/01 
پژوهشی، اجرایی 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی  
مدیر گروه علوم سیاسی  
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی، اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم  
مدیر گروه تاریخ و حوادث دانشنامه 
1381/07/01 
1385/07/01 
علمی، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی پژوهشکده علوم سیاسی 
دبیر اجرایی همایش دانش سیاسی در ایران معاصر 
 
ادامه دارد 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد تهران واحد شمال  
مدرس 
 
 
عمومی 
تدریس 
علوم پزشکی تهران  
مدرس 
 
 
عمومى 
تدریس 
علوم پژشکی اراک 
مدرس 
 
 
عمومى 
تدریس 
شهید چمران اهواز و علوم پزشکى 
مدرس 
 
 
عمومى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک  
مدرس 
 
 
عمومى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی علم حقوق  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی علم حقوق  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم  
مدرس 
 
 
دروس تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
سفیران هدایت حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی ایران